Beates historie
 

I denne filmen forteller Beate om sitt sykdomsforløp.
Beate tar oss igjennom hele sitt sykdomsforløp fra oppdagelsen av kulen, behandlingsprosessen og til livet etter avsluttet behandling.

Trackbacks/Pingbacks
Krefthistorier.com : visualdays - 12/03/2013
[…] Visualdays har laget filmen om Beate , en sterk historie om kreft – og veien tilbake fra sykdommen, for krefthistorier.com. Se mer her […]