Behandling og bivirkninger

Forskjellige kreftsykdommer behandles på ulike måter.
De vanligste behandlingsmåtene er kirurgiske inngrep, cellegift og strålebehandling, enten alene eller en kombinasjon. Innenfor de forskjellige behandlingsmåtene er det dessuten mange forskjellige varianter. Avhengig av hvilken behandling som blir gitt, vil bivirkningene være forskjellige, og det vil være forskjell fra person til person hvordan behandlingen påvirker den enkelte.
I filmen forteller Annie, Hilde Elvira og Anette hvilken behandling de fikk og hvordan deres reaksjon var på behandlingen.