Sjokket

Hvordan man takler å få diagnosen kreft varierer fra person til person.
Mange opplever et enormt behov for informasjon om sykdom, behandling, prognoser, etc. når diagnosen blir påvist, til tross for utallige brosjyrer og imøtekommende leger. Annie, Hilde Elvira og Anette forteller her om deres reaksjon da de fikk påvist kreft.